Tokat Ortak Kullanım Tesisinin Amacı

Tokat OKT, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Küçük Sanayicilerin Büyük İşbirliği” projesi kapsamında kurulmuştur.

Tesisin; esas itibariyle, mobilya, otomotiv ve metal/makine sektörlerinde faaliyet gösteren yasal küçük işletmelerin atölyelerinin bir uzantısı haline gelmesi hedeflenmektedir. Küçük işletmelerin çoğunun gelişimleri, atölye alanını genişletememeleri, üretimlerini ve rekabet gücünü arttıracak ekipmana erişim sağlayamamaları ya da alamamaları gibi birçok faktör tarafından engellenmektedir. Dolayısıyla, OKT’nin amacı küçük işletmelerde bulunmayan CNC makineleri, yazılımlar, tanı/test ekipmanlarına ve tasarım uzmanlığına kolaylıkla erişimlerini sağlayarak işletmelerin üretim maliyetlerini düşürerek karlılıklarına ve rekabet güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.