Misyon ve Vizyon

Ortak Kullanım Tesisi; başka herhangi bir amaç gütmeden mobilya, metal ve otomotiv sektörlerinde çalışan küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet üretmek için her türlü çabayı gösterecek ve bunu en yüksek standartlarda sağlayacaktır. OKT tarafından sağlanan ekipman ve hizmetler, mikro ve küçük işletmelerin ürün ve hizmetlerinin değerini artıracak ve böylece işletmelerin rekabet güçleri artacağı için Tokat’ın refah düzeyine olumlu katkıda bulunacaktır.

OKT, müşterilerinin faydası için insan kaynağının geliştirilmesi de dahil olmak üzere ekipman ve hizmetlere yatırım yapma amacı dışında fazladan fon tahakkuku yapmayacaktır. Makinaların kullanımı ve diğer hizmetler için işletmelerin ödeyecekleri tutarlar, yatırımları finanse etmek için ayrılacak küçük bir payın yanı sıra işletme maliyetlerini kapsayacak şekilde belirlenmiştir.

OKT, küçük ve mikro işletmelere ticari piyasalarda rekabet avantajı sağlayacak en son teknolojik gelişmelere dayalı ekipman ve hizmetler sunmaya çalışacaktır.

OKT, Tokat’ta ekonomik gelişmeyi görev edinen diğer kuruluşlarla veya bireylerle olan bağlarını sürekli geliştirecek ve sürdürecektir.