OKT Ekibi

Fehmi Çankaya tarafından yönetilen Tokat Sanayi Sitesi Kooperatifi, Avrupa Birliği ve Türk makamlarınca desteklenen program aracılığıyla Ortak Kullanım Tesisi (OKT)’ni kurma fırsatını yakalamıştır.

Ortak Kullanım Tesisi ekibi şu anki haliyle küçük ancak zamanla büyüyecek bir ekiptir. OKT çalışanları teknik yeterliliklerinin yanı sıra, Tokat ve çevresindeki işletmelerin büyümelerine ve gelişimlerine katkıda bulunabilecek kapasite ve sorumlulukta oldukları için de işe alınmışlardır. Tesiste faaliyete girecek yeni makine ve hizmetlerle beraber OKT personel sayısı da doğru orantılı olarak artacaktır.

Şu anda tesiste direktör hariç 12 çalışan mevcuttur. OKT’de mobilya makinaları,metal işleme ve otomotiv test ekipmanlarından oluşan 3 ayrı atölye ve Mobilya Tasarım Merkezi bulunmaktadır. Her atölye için operatörlerden ve faaliyetlerden sorumlu olan bir atölye takım lideri bulunmaktadır. Atölye takım liderleri atölyenin çalışma performansıyla ilgili tüm konularda direk bağlı oldukları OKT direktörüne rapor vermektedirler. OKT tesis faaliyetlerinden sorumluluk olacak bir tesis müdürü atayacaktır.

Organizasyon Şeması

Mobilya Tasarım Uzmanı, müşterilerden gelen tasarım taleplerinin CNC ve diğer makinalara aktarılması ile ilgili mobilya atölyesi takım lideriyle yakın çalışmaktadır. Böylece işletmeler sadece tasarım desteği almakla kalmayıp hızlı bir malzeme işleme hizmeti de almaktadırlar.

OKT geliştiği ve KOBİ’lere hizmetlerini arttırdığı sürece buna bağlı olarak OKT çalışanlarının sayısı ve nitelikleri de artacaktır. 2018 sonu itibariyle atölye çalışanlarının sayısının iki katına çıkacağı öngörülmektedir.