Örgütsel Ahlak

Gizlilik

Ortak Kullanım Tesisi, müşterileriyle yürüttüğü her türlü ilişkide hem ticari gizlilik hem de kişisel bilgilerin korunmasını sağlayarak en üst seviyede hizmet etmeyi taahhüt eder.

Yasal Yükümlülük

OKT verdiği tüm hizmetlerde her zaman ilgili kanunlara uyacaktır. Ayrıca insan haklarına ve genel olarak toplumun refahına herhangi bir olumsuz etkiden kaçınacaktır.

Fikri Mülkiyet ve Ahlaki Haklar

OKT hizmetleri dürüst ve tüm tarafların prensiplerine uygun olarak verilecektir. Müşterilerin ve tedarikçilerin de aynı şekilde davranmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, müşterilerinin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterecektir.

Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler

Büyük miktarda malzeme işleme ile ilgili anlaşmalar söz konusu olduğunda yazılı bir sözleşme yapılabilir. Yazılı sözleşmeler ilgili yasalara uygun olarak düzenlenecektir.

Ücretlendirme

OKT, müşterilerin plan yapmalarını sağlamak için yaptırdıkları işin maliyetini önceden otomatik olarak hesaplayıp, işletmelere bildirmektedir.

Profesyonel Yaklaşım

OKT tüm faaliyetleri profesyonelce yürütür. Verilen tüm hizmetlerde herkese tarafsız bir şekilde cinsiyet, ırk, inanç, yaş veya kişisel engellilik gözetmeksizin eşit davranılacaktır. Hiçbir kurum veya kişiden etkilenmeden sadece işletmelere fayda sağlamak için çalışılacaktır.