Önemli Bilgiler

    • Süspansiyon Sistemi (ve Süspansiyon Test Cihazı)
     • Süspansiyon Sistemi, aracı taşır ve yolla temasını sağlar.
     • Süspansiyon Sistemi problemli bir aracın tekerleklerinin yolla teması sürekli olmayacaktır.
      • Bunun sonucunda; araç çekiş gücünü yere yeterince aktaramayacak, performansını tam olarak gösteremeyecektir.
      • Yolla teması kesik kesik olacağı için; araç, fren gücünü de yola tam anlamıyla iletemeyecektir. Fren mesafesi uzayacaktır. Araç, istenildiği şekilde yönlendirilemeyecektir.
      • Araç, özellikle virajlarda ve sert manevralar sırasında yana yatacak / sallanacak / savrulacak, sürüş güvenliği önemli ölçüde tehlikeye girecektir.
      • Bunun yanında; yoldaki düzensizlikler / bozukluklar kaynaklı olarak tekerleklerin üzerlerine etki eden kuvvetler sönümlenemeyecek, bunun sonucunda aracın yönü korunamayacak ve sürüş kararlılığı sağlanamayacaktır.
      • Hatta, ağır vasıtaların neden olacağı hava basıncı değişiklikleri bile aracın sürüş kararlılığı üzerinde olumsuz etkide bulunacaktır.
      • Süspansiyon sistemi problemli olan bir araçta, yolcuların konforu da bozulacaktır.
      • Araçtaki diğer komponentlerin (örnek olarak lastikler) de erken hasarına neden olacaktır.
     • Özet olarak, aracın sürüş performansı, sürüş güvenliği ve sürüş konforu olumsuz yönde etkilenecektir.
     • Süspansiyon Test Cihazımız, ön / arka ve sağ / sol süspansiyonların performanslarını ve aralarındaki dengeyi kontrol etmektedir.

     

    • Fren Sistemi (ve Fren Test Cihazı)
     • Benzer şekilde; aracın ön / arka ve sağ / sol tekerleklerindeki frenleme gücü ve bunlar arasındaki denge de, etkin frenleme ve frenleme sırasında aracın istikametini koruma açısından önem taşımaktadır.
     • Fren Test Cihazımız, bu tespiti yapmaktadır.

     

    • Araç Geometrisi (ve Yanal Kayma Test Cihazı)
     • Araç Geometrisi’nin düzgün olması, aracımızı doğru bir istikamette sürmemizi sağlamaktadır.
     • Özellikle; aracın şasisini ve süspansiyon sistemini içerecek şekilde kaza yapmış olan bir aracın geometrisi bozulacaktır. Hasar tamiri öncesinde bunun tespiti, hasar tamiri sonrasında da yapılan tamirin kontrolü gerekir.
     • Yanal Kayma Test Cihazımız, aracın geometrisini test etmektedir.

     

    • Hasar Ekspertizi ve Tamir Kontrolü (ve Yanal Kayma Test Cihazı ve Diyagnostik Cihazı)
     • Araç Geometrisi; yakıt ekonomisi / tüketimi, sürüş konforu, sürüş güvenliği ve araç kullanımı / kontrolü açısından önem taşır. Araç Geometrisi problemleri; yakıt tüketiminde artışa, sürüş konforunda bozulmaya (direksiyon titreme, efor) ve aracın kullanımında / kontrolünde problemlere yol açar.
     • Belirli seviyedeki darbeler ve belirli bölgelerde yaşanacak olan hasarlar, araç geometrisine ve / veya araç elektrik / elektronik sistemine hasar verecektir. Tamir öncesinde bunun tespiti, tamir sonrasında da hatanın giderilmiş olduğunun kontrolü gerekir.
     • Buna göre; hasar onarımı öncesinde / hasar ekspertizi sırasında ve yapılacak olan tamir sonrasında, araç geometrisi ve elektriksel / elektronik sistemi kontrol edilmelidir.
     • Aksi taktirde; ekspertiz süresi uzayacak, ilk seferde doğru ekspertiz yapılamayacak; tekrarlanan tamir yaşanacak, müşteri mutsuz, atölye mağdur olacak (sigortadan mükerrer ödeme alamayacak) ve / veya araç, fabrika çıkış seviyesine getirilemeyecek ve sürücünün / yolcuların güvenliği tehlikeye girecektir.
     • Tokat OKT’de yapılmakta olan Yanal Kayma Testi ve Diyagnostik Kontrolleri, bu ihtiyacı / gereksinimi karşılamaktadır.

     

    • Araç Performansı (ve Araç Performans Test Cihazı)
     • Araç performans düşüklüğü (ve yüksekliği), motor ve güç aktarma organlarındaki ciddi problemlerin bir göstergesi olabilir.
     • Modülasyon problemi (“beklenilen tepkileri verememe”), aşırı yakıt tüketimi, yüksek egzoz gazları emisyonu vb şekildeki semptomlar ile birlikte görülür; kullanılmaya devam edilmesi halinde, bir süre sonra yüksek tutarlı tamir maliyetlerine yol açabilir.
     • Araç Performans Test Cihazımız (‘Dyno’ / ‘Dinamometre’ olarak da adlandırılmaktadır), aracın tork ve güç tespitini yapmaktadır.
     • Yeterli performansı gösteremeyen araçlar, problemin kaynağının tespiti ve tamiri için sanayideki ustalarımıza yönlendirilmektedir.

     

    • 2. El Araç Ekspertizi (‘120 Nokta Kontrolü)
     • 2. el araç satışı öncesi ekspertiz ve el araç garantisi konularında hukuksal bir zemin oluşturulması gündemdedir.
     • Bu çerçevede; sıfır araçlarda olduğu şekilde, garanti süresi içerisinde yaşanacak olan bir problem halinde satın alan kişinin seçimlilik haklarının (iade, problem oranında indirim, tamir veya muadil araçla değişim talep etme) doğması gibi konular değerlendirilmektedir.
     • Bu noktada; satış öncesinde (müşteri açısından “tarafsız bir göz” teşkil edecek şekilde) yaptığımız ‘120 Nokta Kontrolü’müz, tespitlerimiz doğrultusunda yapılacak olan tamirler ve / veya uzlaşmalar sayesinde, aracı satan ve satın alan kişilerin ileride karşılıklı olarak problem yaşamasını, mağdur olmasını önleyecektir.
     • Kontrol Formumuz; sektördeki lider kuruluşların tariflemiş oldukları kontrollerin konsolide edilmesi ve son bir kez akıl süzgecinden geçirilmesi sonrasında devreye alınmıştır; şu anda en geçerli / kapsamlı formdur.
     • Ek olarak; mevcuttaki test cihazlarımız (Yanal Kayma, Süspansiyon ve Fren Test Cihazı, Araç Performans Test Cihazı, Boya Kalınlık Ölçüm Cihazı, Diyagnostik Cihazı) ile ileri seviyede bir kontrol mümkün olmaktadır.
     • Tarafsız bir gözle yapılan bu kontroller sırasındaki tespitler sayesinde; problemin kaynağının tespiti ve tamiri konusunda sanayideki ustalarımıza ek iş çıkartılmakta, nihai kullanıcılar da araçlarını güven içerisinde kullanmaktadırlar.

     

    • ‘120 Nokta Kontrolü’ (Örnek Kritik Kontroller)
     • Fren Hidroliği: Hidrolik, sıkıştırılamaz. Bu sayede; fren pedalına bastığımız zaman fren sistemindeki hidrolik kesintisiz olarak fren balatalarını aktive eder ve frenlemeyi sağlar.
      • Fren sıvısı, zaman içerisinde havadaki nemi emer. Frenleme sırasında ısınan sistem, su taneciklerini su buharına çevirir. Su buharı ise, suyun aksine, sıkıştırılabilir. Böylece fren kuvvetinin fren balatalarına iletimi ve frenleme gecikir veya tamamen engellenir.
      • Bu nedenle, fren hidroliğinin her 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir.
     • Lastikler: Her türlü yol (düzgün, bozuk / stabilize; düz / virajlı vs) ve hava (yağmurlu / karlı vs) şartlarında yol ile teması sağlamak; çekiş, fren ve direksiyon kuvvetlerini yola aktarmak; sürüş konforuna katkıda bulunmak üzere tasarlanırlar.
      • Lastikler, zaman içerisinde aşınırlar. Aşınma miktarı; kullanım şartlarına, yol koşullarına ve ortam şartlarına bağlı olarak değişir. Lastikler kullanıldıkça lastik sırt desenleri aşınır; performansı düşer, güvenliği ve konforu azalır.
      • Aynı zamanda, lastiklerin belirli bir hizmet ömrü Hizmet ömrü; depolama şartları, kullanım şartları, dış etkenler, ortam şartları, depolama koşulları gibi faktörlere bağlıdır. Hizmet ömrü doldukça; lastik özellikleri değişecek, performansı (yol tutuş, fren mesafesi, yakıt tasarrufu) kötüleşecektir. 5 yıldan uzun süredir kullanımda olan lastikler, en az yılda 1 kez uzmanına kontrol ettirilmelidir; imalat tarihi itibariyle 10 yılını doldurmuş olan lastikler mutlaka değiştirilmelidir.
      • Güvenli bir sürüş için; lastik aşınması düzenli aralıklarla (min. ayda 1 kez) kontrol edilmeli, gerekirse lastiklerin yerleri değiştirilmeli (rotasyon); aşırı aşınmış (Lastik Diş Derinliği 3 mm’nin altına düşmüş olanlar tercihen, 1,6 mm’nin altına düşmüş olanlar ise mutlaka) / hizmet ömrünü tamamlamış lastikler ise mutlaka değiştirilmelidir.
      • Bunun yanında; lastik hava basınçları da belirli aralıklarla (min. ayda 1 kez / her yakıt ikmali sırasında), yolculuklar öncesinde vs mutlaka kontrol edilmelidir.
      • Lastik hava basınçları; çekiş, fren ve direksiyon performansını ve bunlara bağlı olarak yakıt tüketimini, fren mesafesini, araç kontrolünü, sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu olumsuz bir şekilde etkileyecek; lastiklerin düzensiz aşınmasına ve ömrünü erken tamamlamasına neden olacaktır.
      • Bunun yanında; araç geometrisi hataları, lastiklerin düzensiz aşınmasına neden olacaktır. Tokat OKT’deki Yanal Kayma Testi, bu tip bir hatanın tespitinde önemli rol oynayacaktır.
      • Son olarak da; lastik hasar kontrolü, hasarın lastik performansına olumsuz etkisi yanında, sürüş güvenliği açısından hayati bir önem taşıyacaktır. Bunların da tespiti; gerekirse tamiri veya lastik değişimi gerekir.
      • Önemli bir hatırlatma olarak; hava şartlarına göre uygun lastiğin kullanılması önem taşır. Örnek olarak; Yaz Lastikleri, 7º’nin üstündeki ortam sıcaklıklarında yüksek performans gösterir; performansı, 7º’nin altında azalır. O nedenle, 7º’nin altındaki ortam sıcaklıklarında, karlı ve buzlu yol koşullarında Kış Lastikleri kullanılmalıdır.